Dnes Bloombergtv.bg Investor Gol Automedia Tialoto Az-Jenata Az-deteto Teenproblem Puls Imoti.net Rabota Start Blog Snimka
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Валутен Борд, Инфлация, Дефлация и Цени на имоти!

Публикувано от paul 
Re: Валутен Борд, Инфлация, Дефлация и Цени на имоти!
17-08-2012 - 09:12:19
Това е за темата за печата! В другите теми се пуска линк към статията и изводите от статията. Естествено, който може да ги направи!

А сега, всички към работните места и следващия пост след 18.00 часа. Паразити!
Re: Валутен Борд, Инфлация, Дефлация и Цени на имоти!
17-08-2012 - 09:28:41
Не си ли малко млад за подобни "спомени от съпротивата" Иванов.

Вече има хора, които не е нужно да "работят"!
Re: Валутен Борд, Инфлация, Дефлация и Цени на имоти!
31-08-2012 - 09:05:00
[www.telegraph.co.uk]
One Hyde Park: what do you get for £140m?


An apartment in the new One Hyde Park development might set you back up to £140m, but apart from bricks and mortar, what else do you get for your money?

An apartment in the new One Hyde Park development might set you back at least £20m, but apart from bricks and mortar, what else do you get for your money?
- A 999 year lease.

- 85 affluent neighbours and three retail boutiques within four pavilions.

- High ceilings of up to 9,500 sq ft over one single floor, with penthouses up to 30,000 sq ft.

- Bullet proof windows and a panic room (if you live in one of the development's penthouses)

- £50m of sparkle and shine - Pre-cast concrete containing crushed limestone aggregate has been incorporated into the development.
Related Articles- More than 15 different types of stone incorporated into the building and interior design, sourced from countries including Turkey, Brazil, China and Egypt.

- Exclusive use of the private cinema.

- Exclusive use of the 21m ozone swimming pool, saunas and steam rooms; as well as private exercise, relaxation and treatment rooms, a squash court; gym, and even a golf simulator and virtual games room.

- Secure underground parking and a car cleaning and valet service

- A dedicated team of 60 Mandarin Oriental hotel trained staff, on site 24 hours a day, to treat residents like permanent guests of Mandarin Oriental, London.

- Access to the hotel’s cuisine and beverages via room service, as well as the use of a concierge, and security, housekeeping and valet services

- Lighting throughout the building that slowly changes over the course of the day from sunset to sunrise, gradually phasing in and out from one colour to the next.

- Geothermal bore holes that will be used to heat and cool the building - as part of its sustainability commitments.
Re: Валутен Борд, Инфлация, Дефлация и Цени на имоти!
31-08-2012 - 10:19:33
Re: Валутен Борд, Инфлация, Дефлация и Цени на имоти!
31-08-2012 - 12:48:27
avatar
Quote
salvador
Или пък не?
[www.telegraph.co.uk]

Той за това е скъп - щото има духове smiling smiley
няма значение че обитателите от плът и кръв са кът smiling smiley
нищо че е до хайд парк - те са се изпорикрили
Re: Валутен Борд, Инфлация, Дефлация и Цени на имоти!
01-09-2012 - 08:54:21
Фирмените задължения - Първа част


Тенденцията на увеличение на задълженията на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката продължи и през 2010 г. В края на годината те надхвърлиха 157 млрд.лв. и в сравнение с 2005 г. са по-големи с 91 млрд.лева или 2.4 пъти, показва изследване на Българската стопанска камара. Спрямо 2009 г. прирастът от 8.945 млрд.лева е 6%.
Темповете на растеж на задълженията, съпоставени с прираста на БВП, показват, че задлъжнялостта на предприятията нараства значително по-бързо.
През 2005 г. на 1 лев БВП са се падали 1.58 лева задължения, 1.67 лв. – през 2006г., 2.21 лв. през 2007г., 2.31 лв. през 2008г., 2.27 лв. през 2009г. а през 2010 г. – 2.30 лева. Данните сочат, че от 2005г. до 2010г. увеличението е с 46% повече.
Спадането на темпа на нарастване на задълженията през 2010 г. се дължи преди всичко на спадналата инвестиционна активност на предприятията от нефинансовия сектор, измерена чрез разходите за придобиване на дълготрайни материални активи /ДМА/. За периода 2005г.-2011г. разходите за придобиване на ДМА са както следва: 13.263 млн. лв. (2005г.), 17.743 млн. лв. (2006г.), 27.447 млн. лв. (2007г.), 29.424 млн. лв. (2008г.), 21.274 млн. лв. (2009г.), 16.209 млн. лв. (2010г.) и 11.782 млн. лв. (2011г.)

Тревогата в подобно явление следва и от факта, че същата тенденция се наблюдава и през 2011 г. Инвестиционните разходи през периода 2008-2010 г. са спаднали с 45%. Подобен срив в инвестициите е най-точен индикатор за размера на кризата в икономиката

Задълженията
През 2009 г. и 2010 г. абсолютният годишен прираст на задълженията, съответно – 8.9 и 8.8 млрд. лева, са най-малките за периода 2005 – 2010 г.

По отношение на задълженията в различните дейности, най-големи са в търговията (34.2 млрд. лв.) и операции с недвижими имоти (23.6 млрд. лв.). Останалите дейности с по-големи задължения са както следва: строителство (20.3 млрд. лв.); производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива (11.3 млрд. лв.); производство на основни материали (7.9 млрд. лв.); транспорт, складиране и пощи (7 млрд. лв.); далекосъобщения (6.3 млрд. лв.); производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия (6.2 млрд. лв.); хотелиерство и ресторантьорство (5.4 млрд. лв.).
Увеличението спрямо 2009 г. е най-голямо в дейностите: търговия – 2.9 млрд.лв., производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива с 1.1 млрд.лв., недвижими имоти – с 900 млн.лв., производство на основни метали – със 700 млн.лв., далекосъобщения – с 237 млн.лв.
Намаление спрямо 2009 г. има в дейностите: производство на превозни средства – със 123 млн.лева, производство на текстил, облекло, обувки – с 23 млн.лева, производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия – с 13 млн.лева.
Тенденцията на нарастване на задълженията и малкият ръст на БВП през 2010 г. показват, че икономическата среда продължава да бъде твърде неблагоприятна и поставя икономиката ни в много рискова ситуация.
Рязко се затрудни достъпът до банковото кредитиране вследствие на несигурната икономическа среда. Средните нива на лихвените проценти по новоотпуснатите кредити се запази на високи нива от 11.3%. Допълнително към тази цена следва да се добавят около 3% за разходи за гаранции, застраховки, такси за разглеждане и обслужване и други.
По-голямата част от предприятията в нефинансовия сектор на икономиката са счетоводно декапитализирани. Задълженията на всички предприятия към 31.12.2010 г. са със 72 % по-големи от собствения им капитал. Особено тревожно е положението в предприятията, пласирани на фондовата борса. Сериозното обезценяване на акциите на тези предприятия през 2008 и 2009 г. допълнително оказва негативно въздействие върху техния рейтинг и потенциал за развитие.
Приходите от продажби продължават да растат по-бавно в сравнение със задълженията на предприятията. През 2005 г. те бяха с 11 % по-малко от задълженията на предприятията, през 2006г. се отчете повишение до 1.6% повече от задълженията, след което започна спад, както следва: -9% (2007г.); -25% (2008г.); -62.6% (2009г.), а през 2010г. съотношението между приходите от продажби и задълженията беше - 65.8% .
Това показва, че и през следващите години производствената активност на предприятията няма да осигурява достатъчно средства за изплащане на задълженията. Съществува опасност от възпроизвеждане на тези задължения в следващите години при слаб растеж на икономиката.
Основният проблем е дали дълговете ще блокират дългосрочно растежа или растежът ще намали риска от свръхзадлъжнялост.

Структура на задълженията

Изследването на задълженията според вида на кредиторите (доставчици, банки и други финансови предприятия, предприятия от група, свързани с асоциирани и смесени предприятия, облигационни заеми, персонал, осигурителни задължения, данъчни и други задължения) показва, че най-голям е делът на задълженията към финансовите предприятия

Най-съществените изменения спрямо 2005 г. са:
Увеличение на дела на задълженията към финансови предприятия, които в края на 2010 г. в сравнение с 2005 г. са повече с 31.6 млрд.лв. или 3.2 пъти. Делът им нарасна от 22,3% през 2005 г. на 29,5% през 2010 г.
Намаление спрямо 2005 г. на дела на данъчните задължения - от 4,5% на 2,6% през 2010 г., или близо два пъти.
Намаление с 30% на дела на задълженията към доставчици 27.0% на 19.1%.
Значително увеличение на задълженията на предприятията от група и свързани с асоциирани и смесени предприятия – от 20% на 23.5 % през 2010 г., или със 17%.
Увеличението на задълженията към финансовите предприятия, паралелно с другия наблюдаван параметър – размера на проблемните кредити, поставя сериозни въпроси, свързани с увеличение на риска в икономиката и нарастване на лихвените проценти.

Кредитната експанзия на банките намали своя темп през 2008 г. спрямо 2007 г. След спада на лошите и преструктурирани кредити на нефинансовите предприятия през 2007 и 2008 г., през следващите години те непрекъснато нарастват – до 10% в края на 2009 г., до 19.4% в края на 2010 г. Към октомври 2011 г. техният размер вече е 23.4%.
В общия обем на задълженията към 31 Декември 2010 г.:
104.2 млрд. лева (66.1%) са междуфирмени* при ръст спрямо 2009 г. от 7.2 %;
48.4 млрд. лева (30.7%) - "нетни"** при ръст от 2.8%;
5.0 млрд. лева (3.2%) – данъчни и осигурителни при ръст от 13.6%.
* Като "междуфирмени" условно се разглеждат задълженията между стопанските субекти (длъжници и кредитори) от нефинансовия сектор на икономиката, при които е възможно да се направи прихващане "задължения - вземания" и при които е възможно двойно отчитане на задълженията и вземанията. Такива са задълженията към доставчици, предприятия в група и асоциирани и смесени предприятия, свързани предприятия, както и облигационни заеми, полици, аванси и други.
** Като "нетни" условно се разглеждат задълженията, които предприятията от нефинансовия сектор на икономиката дължат към финансови предприятия, персонала. Това са задълженията, които не са обвързани с насрещни вземания.
Re: Валутен Борд, Инфлация, Дефлация и Цени на имоти!
15-09-2012 - 14:50:51
Цената на барел петрол на Нюйоркската търговска борса в края на 2013 година ще достигне 150 долара. До този извод стигат водещи специалисти от лондонското Сити, цитирани от ИТАР-ТАСС, след анализ на възможните последици за световната икономика от новата и трета поредна програма за изкупуване на активи, т. нар. количествено облекчаване (QE - quantitative easing), която снощи обяви Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ.
Сега суровинта се търгува на 117 долара за барел.

Президентът на УФР Бен Бърнанке съобщи вчера, че американската централна банка ще започне да изкупува ипотечни облигации за 40 млрд. д. месечно и ще удължи програмата за замяна на държавни облигации с дългосрочни. В резултат месечно Фед ще пуска на пазара необезпечени активи на стойност 85 млрд. долара.

Също така до средата на 2015 година водещата лихва ще се запази на сегашното равнище, което е близо до нулевото.

Специфично за новата програма за количествено облекчаване е, че тя няма времево ограничение и ще се провежда, докато не настъпи подобрение на пазара на труда, посочи Бърнанке. Според анализатори от Сити заради тези планове на УФР до края на 2013 г. балансът на централната банка ще достигне 4 трлн. долара, който ще бъдат похарчени за сегашните усилия за стабилизиране на американската икономика.

Според наличната информация Фед вече е похарчило 2 трлн. д. по двете досегашни програми за количествено облекчаване, а през идните 15 месеца ще насочи към постигането на целите си още толкова.

"Толкова силен паричен поток застрашава да доведе до силно увеличение на цените на световния пазар на суровини, както и до поскъпване на акциите на фондовите пазари", подчертава експерт. В резултат анализатори от лондонското Сити прогнозират, че цената на барел петрол на Нюйоркската търговска борса в края на 2013 година ще достигне 150 долара. Същевременно ще поскъпне и златото - до 2250 долара за тройунция (31 грама), допълват те.

Сега златото струва 1770 долара, след скока от вчера.

"Решението на УФР показва, че финансовите власти на САЩ се опитват да понижат курса на долара, за да стимулират икономическия растеж. Очакваме ускоряване на инфлацията и обезценяване на долара", посочва анализатор, цитиран от БТА.
Re: Валутен Борд, Инфлация, Дефлация и Цени на имоти!
15-09-2012 - 17:18:49
Quote
paul
"Решението на УФР показва, че финансовите власти на САЩ се опитват да понижат курса на долара, за да стимулират икономическия растеж. Очакваме ускоряване на инфлацията и обезценяване на долара", посочва анализатор, цитиран от БТА.
Ето как ще се оправят големите кредити на закъсалите държавици. ИНФЛАЦИЯ
Re: Валутен Борд, Инфлация, Дефлация и Цени на имоти!
15-09-2012 - 22:26:00
То друг начин...реално няма.
Re: Валутен Борд, Инфлация, Дефлация и Цени на имоти!
21-09-2012 - 21:58:33
Пак греда за Хърсев и сие. Имоти в б_гето (насила хубост не става) няма да се купуват, Лев_on си знае работата. Да му мислят всички ипотекарчета![dariknews.bg]
Съжаляваме, само регистрирани потребители могат да публикуват в този форум.

Натиснете тук за вход