Dnes Bloombergtv.bg Investor Gol Automedia Tialoto Az-Jenata Az-deteto Teenproblem Puls Imoti.net Rabota Start Blog Aha Snimka
imoti net - порталът за недвижими имоти
 


Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Сривльовците дочакаха земетресение

Публикувано от Imotko 
Re: Сривльовците дочакаха земетресение
22-05-2012 - 17:07:33
avatar
Quote

МРРБ за изискванията за сеизмична устойчивост на сградите след земетресението днес

22 Май 2012 13:51:14


Във връзка с питания за изискванията за сеизмична устойчивост на сградите, МРРБ предостави днес следна информация: С влизане в сила на Нормите за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони – 1987 г. са въведени по-строги правила за оразмеряване на строителните конструкции на сгради за осигуряването им на сеизмични въздействия. Посочените норми са отменени с Наредба №2/2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, а с Наредба №РД-02-20-2/27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони е отменена и Наредба №2/2007 г. С последните две наредби последователно са допълнени и конкретизирани изискванията за оразмеряване на строителните конструкции на сгради за осигуряването им на сеизмични въздействия.
Сградите, които са проектирани и изпълнени преди 1987 г., не са в съответствие с изискванията за сеизмична осигуреност, въведени с Нормите за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони – 1987 г. Независимо от последното, тези сгради също имат степен на устойчивост на сеизмични въздействия, съобразена с действащата към момента на проектирането им нормативна уредба. За територията на гр. София преди влизане в сила на Нормите за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони – 1987 г. сградите са се осигурявали чрез проектиране на конструкцията им на VII степен по скалата на „Медведев-Шпонхойер-Карник“. След 1987 г. са въведени по-строги правила за оразмеряване на строителните конструкции на сгради за осигуряването им на сеизмични въздействия, като степента е повишена на IX по скалата на „Медведев-Шпонхойер-Карник“.
Инвестиционните проекти за сгради включват и проектна част „Конструкции”, с която се осигуряват изискванията за сеизмична устойчивост на сградите. Тази проектна част се изготвя единствено от проектанти-конструктори, притежаващи доказан опит и квалификация като такива, което от своя страна е осигурено с придобита от тях Пълна проектантска правоспособност по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/.
Предвид строгите изисквания за оразмеряване на строителната конструкция на сграда с оглед способността й да поеме всички натоварвания, вкл. сеизмични, така изготвеният проект по част „Конструкции” се проверява допълнително от физическо лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна”, придобило права за тази дейност по реда на ЗКАИИП.
За изготвения инвестиционен проект за сграда се извършва и допълнителна оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите, което за част „Конструкции” се явява трета проверка, потвърждаваща, че за проектираната конструкция е осигурено поемане на всички натоварвания, вкл. сеизмични. След изпълнение на всички описани условия инвестиционният проект се одобрява от главния архитект на общината /района/ и се издава разрешение за строеж.
В процеса на строителството отговорност за спазване на вече одобрения /след многократни проверки/ инвестиционен проект по част „Конструкции” носят строителят, техническият ръководител, проектантът–конструктор, който е длъжен да упражнява авторски надзор по време на строителството, и лицето, упражняващо строителен надзор на строежа. Горните задължения са вменени на тези участници в строителството с разпоредбите на Закона за устройство на територията.
Предвид изложеното, земетресението от нощта на 21 срещу 22 май е от по-ниска степен от тази, за която са оразмерени и изпълнени конструкциите на сградите в гр. София и цялата страна. Доказателство за това е, че нанесените щети са незначителни и няма нещастни случаи. Следва да се има предвид, че това се отнася само за законни сгради с надлежно издадени строителни книжа.

Източник: Пресцентър МРРБ

- Как е, как е, продават ли се имотите?
- ... миииии продават се ..., ама не се купуват нещо?!!
Re: Сривльовците дочакаха земетресение
22-05-2012 - 17:26:55
Благодаря valsodar *ok*
Re: Сривльовците дочакаха земетресение
22-05-2012 - 18:00:21
avatar
Сеизмологичен анализ на терените и сградите построени върху тях
В началото на века са положени основите на първите проучвания за методите на противоземетръсното строителство. Символ на това начало е земетресението в Сан Франциско на 18.04.1906г.

Описвайки случилото се в „Смъртния скок“, Лазар Добрич казва: “ Едно от най – разпространените човешки заблуждения – това е вярата в стабилността на земята. Във въздуха и водата ние винаги чувстваме една несигурност, която може да се превърне в страх, но на земята – никога“.

Имайки предвид, че земетръсните области на Земята заемат 1/5 от нейната повърхност и грубо пресмятайки, че всяка година на нашата планета стават 100 разрушителни земетресения, над 10 – унищожителни и поне 1 – катастрофално, не е чудно, че всички държави в сеизмичноактивни райони имат специални строителни правилници за проектиране и изпълнение на противоземетръсни сгради.

Земетресението в Сан Франциско е предшествано от завършена точна нивелация и триангулация. В последствие геодезичните измервания, дали възможност да се направи една доста прецизна оценка на терена преди и след труса и да се направят решаващи заключения.

Внезапната проява на земетресението е свързана с разрушението на скалните маси в огнището и привеждането на всички частици в пространствено трептене, което има вълнов характер. За много кратко време трептенията достигат до земната повърхност и сградите и съоръженията построени върху нея се оказват в нетипична за тяхната експлоатационна биография ситуация – интензивни колебания и разтърсвания, смущаващи вибрации, разнопосочни тласъци, които се редуват за части от секундата.

В крайна сметка земната повърхност може да се оприличи на огромна виброплатформа, която се стреми да се „отърси“ от всичко, което стърчи над нея или се намира в неустойчиво равновесие. Последиците от катастрофата в огнището са цял „букет“ от сеизмични вълни, които се разпространяват в различни посоки“.

При големи амплитуди на колебанията връзката между почвените частици се преодолява и се получават пропуквания, а в пресечена местност се образуват свлачища, срутища и каменопади. (Оксанович, 1979)
Сеизмичните вълни се пречупват и отразяват при преминаване от един пласт в друг, затихват, наслагват се, филтрират се, т.е. променят характера си в зависимост от средата, през която преминават.

Сеизмичните вълни са много и разнообразни видове. По-важни техни представители са:Още

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подбрани статии за собственици на имоти.За купувачи и продавачи си има други места.
[www.sobstvenik.com]
Re: Сривльовците дочакаха земетресение
23-05-2012 - 00:30:12
Най-силното документирано земетресение, станало в границите на София, е земетресението от 18/30 септември 1858 г. То е било с интензивност IX степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник и магнитуд 6,5. Според С. Вацов: „В същия момент земята така страшно се залюля, че всички помислиха, че настъпва „окончание мира света". След 2-3 минути се видя, че от 24 джамии само 5 са останали с минарета... Но както на първите, така и на вторите, стените и кубетата се разпукали... Половин час на запад от града на полето, където никога не е имало вода, в тоз час се показа гореща вода... ... кората на земята не се люлееше, а скачаше; ту се повдигаше примерно на един аршин нагоре, ту падаше пак долу с неописуема чевръстина и ужасен екот. ... на джамията на „Башчешме" металният, конусообразен покрив на минарето, който от земетресението бе отхвърлен нагоре, като паднал надолу, забучил се с върха си във викалото на същото минаре...".
Re: Сривльовците дочакаха земетресение
23-05-2012 - 22:55:09
Интересно видео
И каква стана тя, падат цените, но за сметка на това стават като сламената къщичка на прасенцата. Да не духва по-силен вятър *sos*
Българите са си алчни хора.
Съжаляваме, само регистрирани потребители могат да публикуват в този форум.

Натиснете тук за вход