Dnes Bloombergtv.bg Investor Gol Automedia Tialoto Az-Jenata Az-deteto Teenproblem Puls Imoti.net Rabota Start Blog Aha Snimka
imoti net - порталът за недвижими имоти
 


Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Къде да копая за ограда??

Публикувано от StefanB 
Re: Къде да копая за ограда??
09-08-2007 - 16:42:58
Допустимо е да се строи плътна ограда и без съгласие на съседите - ЗУТ, Чл. 48., ал.3 и 4. Оградата се разполага изцяло във вашия парцел. По памет проект за плътна ограда се иска само ако е към улица, за вътрешни граници - само конструктивно становище, но за по-сигурно питайте в общината.
Re: Къде да копая за ограда??
09-08-2007 - 21:17:32
Абе по ЗУТ не се иска разрешение за ограда, какви са тия самоинициативи?
То си пише - не подлежи на одобрение инвестиционните проекти за огради...
Re: Къде да копая за ограда??
09-08-2007 - 22:07:03
Ето от ЗУТ по въпроса:
Чл. 48. (1) Урегулираните поземлени имоти могат да се ограждат към улицата и към съседните урегулирани поземлени имоти.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Кметът на общината по предложение на общинския експертен съвет определя общите изисквания към оградите (вид, форма, височина, материали и други) съобразно видовете устройствени зони и територии, оформянето на първостепенната улична мрежа и другите публични пространства, теренните особености, предназначението на поземлените имоти и в съответствие с правилата и нормативите към действащите подробни устройствени планове.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Оградите към съседните урегулирани поземлени имоти се разполагат с равни части в двата имота. Когато оградата е плътна с височина над 0,6 м, тя се допуска въз основа на изрично писмено съгласие на собствениците на засегнатите имоти и ако разстоянието от оградата до жилище в първия етаж на сграда в съседния урегулиран поземлен имот е по-голямо или равно на височината на плътната част на оградата. Допустимо е оградата да се разположи и изцяло в имота на възложителя.
(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) При липса на съгласие на собственик на засегнат имот строителството на плътна ограда между съседни имоти с височина на плътната част над 0,6 м се допуска при спазване на изискванията на ал. 3, изречение второ, като оградата се разполага изцяло в имота на възложителя.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Допустимо е оградите да бъдат с височина до 2,2 м над прилежащия терен. При денивелация на терена между съседни урегулирани поземлени имоти височината на плътната част на оградата се отчита спрямо котата на по-ниския прилежащ терен.
(6) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) При денивелация на терена между съседни урегулирани поземлени имоти над 1,5 м височината на плътната част на оградата е до 0,6 м спрямо котата на по-високия прилежащ терен.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Към улицата височината на плътната част на оградата трябва да бъде до 0,6 м.
( (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., предишна ал. 7, бр. 103 от 2005 г.) Извън границите на урбанизираните територии и в неурегулираните части на населените места се допуска поземлените имоти да се ограждат само с леки огради, съобразени с изискванията по ал. 2.
(9) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., предишна ал. 6, изм., бр. 103 от 2005 г.) Строителството на огради в случаите по ал. 3 и 4, както и в отклонение от изискванията по ал. 2, 5 и 7, се разрешава за обекти на културно-историческото наследство, а в останалите случаи - съобразно предназначението на урегулирания поземлен имот и с оглед осигуряването на архитектурно единство, от главния архитект на общината въз основа на индивидуален архитектурен проект и след заключение на общинския експертен съвет.

ИНТЕРЕСНО И АЗ ПУСНАХ ПОДОБНА ТЕМА ПРЕДИ ТЕБ НО НИКОЙ НЕ МИ ОТГОВОРИ!
:g:
Re: Къде да копая за ограда??
09-08-2007 - 22:16:15
ТА ЗНАЧИ ВГЛЕДАЙ СЕ В АЛ.9 И ОБЪРНИ ВНИМАНИЕ : НЕ СЕ ИСКА НИКАКВО РАЗРЕШЕНИЕ ОТ НИКОГО АКО НЕ СЕ ОТКЛОНЯВАШ ОТ ПРЕДПИСАНОТО ТУК. АКО ИСКАШ ДА СЕ ОТКЛОНИШ ПРАВИШ ПРОЕКТ И ИСКАШ РАЗРЕШЕНИЕ.

ПЪРВИЯ ОТГОВОР ПО ТЕМАТА Е НЕКОМПЕТЕНТЕН, А ЗА ТОЗИ ДЕТО СИ ГО ПИТАЛ - САМО ХУБАВИ РАБОТИ. clap: :}
Re: Къде да копая за ограда??
10-08-2007 - 10:22:35
9) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., предишна ал. 6, изм., бр. 103 от 2005 г.) Строителството на огради в случаите по ал. 3 и 4, както и в отклонение от изискванията по ал. 2, 5 и 7, се разрешава за обекти на културно-историческото наследство, а в останалите случаи - съобразно предназначението на урегулирания поземлен имот и с оглед осигуряването на архитектурно единство, от главния архитект на общината въз основа на индивидуален архитектурен проект и след заключение на общинския експертен съвет. [/i]

Моля те за коментар!

Благодаря ти!!!
bnm
Re: Къде да копая за ограда??
10-08-2007 - 11:04:54
За Iv_dhl


ДЕКЛАРАЦИЯ


Подписаният/а.....................................................................................................................от гр./с.............................................................притежаващ л.к.№.....................................
изд.на..........................от.....................................ЕГН...........................................................


ДЕКЛАРИРАМ:
че съм съгласен/а съседът ми..............................................................................................
от гр./с.......................притежаващ л.к.№................изд.на.........................от....................
ЕГН...................._собственик на имот №...................,находящ се в ..................................
да изгради плътна ограда с височина до 2.20м. /два метра/ на границата между нашите два имота_имот№..........................и имот№............................

ДЕКЛАРАТОР:.....................
Re: Къде да копая за ограда??
10-08-2007 - 11:28:13
bnm, благодаря ти!!!
Re: Къде да копая за ограда??
10-08-2007 - 12:23:29
Ето ти ЗУТ по въпроса:
Чл. 147. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застрояване по чл. 44 и по чл. 46, ал. 1, освен ако с решение на общинския съвет е предвидено друго;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор";
3. оранжерии с площ до 200 кв.м;
4. басейни с обем до 100 куб.м в оградени поземлени имоти;
5. подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
6. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) ремонт на елементите на техническата инфраструктура;
7. огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен;
8. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв.м;
9. пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв.м;
10. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) строежите по чл. 55;
11. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2004 г.) консервационно-реставрационни работи на паметниците на културата, които не са от световно или национално значение;
12. остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа;
13. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) За строежите по ал. 1, т. 1, 3, 5, 7, 11 и 12 се представя становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им.

Обърни внимание, че за оградите се изисква становище на инженер конструктор. Освен това обърни внимание, че НИКЪДЕ НЕ ПИШЕ, ЧЕ НЕ СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ НА ОГРАДА, а пише, че не се изисква инвестиционен проект за да се издаде.
Най-лошо става, когато някой почне да чете закони, които не разбира.

Re: Къде да копая за ограда??
10-08-2007 - 12:30:51
Пропуснах да ти напиша, че макар да се иска само становище в много случаи в общините с право обясняват, че без чертеж няма как да се разбере каква точно ограда искаш да правиш за да преценят дали да ти издадат разрешение за строеж.
Та може и да се нарича становище, но реално си е проект, защото има и чертеж. Поне един.
И си запомни - има разрешение за строеж , има протокол за линия и ниво за оградата. Най-малкото защото трябва да докажеш, че не си надвишил 2.2 и не си навлязъл в чужд парцел.
Re: Къде да копая за ограда??
21-07-2008 - 00:25:33
имам един проблем със оградата,значи имам проект за плътна огарада 2.20,обаче нямам разрешително от общината,защото не си подадох молба за разрешително.кат почнахме да строим оградата комшийте подали жалба във общината.ими спряха работата,неми дават разрешение докат не си платя акта.кокво мога правя сега?????????????? sad smiley sad smiley
Съжаляваме, само регистрирани потребители могат да публикуват в този форум.

Натиснете тук за вход