Dnes Bloombergtv.bg Investor Gol Automedia Tialoto Az-Jenata Az-deteto Teenproblem Puls Imoti.net Rabota Start Blog Aha Snimka
imoti net - порталът за недвижими имоти
 


Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Иска ли някой да даде оферта за строеж на тази къща?

Публикувано от percival 
Re: Иска ли някой да даде оферта за строеж на тази къща?
15-04-2011 - 10:15:25
Посредничеството при покупко - продажба на недвижими имоти е професия като всяка друга, но обсъждането и не е предмет на тази тема. Не че нещо мога да направя по въпроса, де.
Re: Иска ли някой да даде оферта за строеж на тази къща?
15-04-2011 - 18:43:13
Получих още една оферта - за около 65 000 лв (без ДДС), за същите неща и при същите условия. Дотук единствено г-н Tulev изрази съмнения в качеството на проекта, при това без конкретика - само така, по принцип. Благодаря му, обаче - предостави ми повод да се замисля. Ще проверя що е то "къща от енергиен клас "А", и до колко проектът ми покрива съответните критерии. Едва ли, но - кой знае?
Re: Иска ли някой да даде оферта за строеж на тази къща?
15-04-2011 - 23:14:30
Доколкото си спомням енергийния клас не се дава по проект ,ами след обследване и замерване.Едно е проекта,второ е изпълнението и трето е резултата от обследването.
Re: Иска ли някой да даде оферта за строеж на тази къща?
16-04-2011 - 19:28:06
avatar
Quote
фло
Доколкото си спомням енергийния клас не се дава по проект ,ами след обследване и замерване.Едно е проекта,второ е изпълнението и трето е резултата от обследването.
ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Чл. 15. (1) Всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуваща сграда трябва да съответства на изискванията за енергийна ефективност, предвидени в този закон.
(3) Показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите по ал. 1 се определят с наредба на министъра на икономиката и енергетиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Н А Р Е Д Б А № 4
от 21 май 2001 г.
ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ
Глава четиринадесета
ЧАСТ ТОПЛОТЕХНИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ И РАБОТНИЯ ПРОЕКТ
Чл. 89. Част топлотехническа ефективност на техническия и работния проект включва топлотехническото оразмеряване на сградите и помещенията, за които се изисква осигуряване на нормена температура. Частта се изработва в случаите, когато към съответните части на проекта (архитектурна, конструктивна, технологична, отопление, вентилация или климатизация) не са изработени раздели топлотехническа ефективност.
Чл. 90. Чертежите на част топлотехническа ефективност включват архитектурно-конструктивните чертежи и детайли на топлоизолацията със спецификация на топлоизолационните материали и изделия.
Чл. 91. Обяснителната записка към част топлотехническа ефективност съдържа описание на топлоизолациите и характеристика на топлотехническите качества на приетите проектни решения с указания за изпълнение на топлоизолацията на ограждащите строителни елементи, а при необходимост - и на топлоизолацията на източниците на топлина, които подлежат на топлоизолиране.
Чл. 92. (1) Изчисленията на част топлотехническа ефективност съдържат:
1. изчисления и оразмеряване на топлоизолацията на ограждащите строителни елементи и на сградата;
2. спецификация на монтажно-инсталационните материали и изделия;
3. количествена сметка на СМР на топлоизолациите.
(2) Когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране), към изчисленията на част топлотехническа ефективност се прилага стойностна сметка на СМР.
стр. 25

Енергиен паспорт
Чл. 8. (Изм., ДВ, бр. 38 от 2008 г. и бр. 22 от 2010 г.) (1) Енергийният паспорт се съставя след завършване строителството на цялата сграда преди въвеждането й в експлоатация с цел удостоверяване на съответствието на сградата с проектните нормативни изисквания за енергийна ефективност.

(2) Енергиен паспорт се съставя за сградите съгласно класификацията, определена с наредбата по чл. 15, ал. 3 ЗЕЕ.

(3) Енергиен паспорт не се съставя за:

1. сгради или части от сграда в експлоатация;
2. сградите по чл. 2, ал. 3;
3. сгради с отоплявана/охлаждана площ до 100 m2 или за сгради, които се използват по предназначение до четири месеца в годината;
4. производствени сгради;
5. отделни части от сграда;
6. молитвени домове на законно регистрираните вероизповедания в страната.

(4) Част Г „Енергиен паспорт на сграда” се съставя, подписва и подпечатва от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител – за строежите от пета категория.

(5) По задание на възложителя енергиен паспорт може да се състави след изработване на инвестиционния проект, въз основа на който се издава разрешение за строеж на сграда.

(6) Класифицирането на сградите в зависимост от съответния клас на енергопотребление – от клас А (високоефективен) до клас G (нискоефективен), се извършва в съответствие със скалата на класовете на енергопотребление съгласно наредбата по чл. 15, ал. 3 ЗЕЕ.

(7) Енергийният паспорт се съставя по образец съгласно приложението.Редактиран 2 път(и).Последна редакция на 2011-04-16 19:57 от diogen.
Re: Иска ли някой да даде оферта за строеж на тази къща?
16-04-2011 - 20:30:07
Въпроса беше за енергиен клас А на тоз билдинг ,дето му се търси строител.
Няма как да му се даде без да се знае консумацията/потреблението/на енергия,затова мисля,че трябва да е построен за да има енергийно обследване и да му се даде клас А.

По тази наредба
Re: Иска ли някой да даде оферта за строеж на тази къща?
16-04-2011 - 20:35:50
avatar
Quote
фло
Въпроса беше за енергиен клас А на тоз билдинг ,дето му се търси строител.
Няма как да му се даде без да се знае консумацията/потреблението/на енергия,затова мисля,че трябва да е построен за да има енергийно обследване и да му се даде клас А.

По тази наредба

(5) По задание на възложителя енергиен паспорт може да се състави след изработване на инвестиционния проект, въз основа на който се издава разрешение за строеж на сграда.
Re: Иска ли някой да даде оферта за строеж на тази къща?
16-04-2011 - 20:42:53
diogen :cry:направо ми рушиш вярата в справедливата административна логика,щом може да вземеш енергиен клас А на етап инвестиционен проект!
Re: Иска ли някой да даде оферта за строеж на тази къща?
16-04-2011 - 20:50:18
avatar
Re: Иска ли някой да даде оферта за строеж на тази къща?
18-04-2011 - 15:42:01
До тук има три оферти: за 62 000, за 65 000 и за 70 000

Ако вземем оферта 65 000 за разглеждане, излиза, че една приемлива за сделка цена е максимум 42 000 лева.

ЗАЩО?

1. Отчитаме цитираната от г-н Тулев публикация на Чуканов www.uacg.bg/annuals/tom52-sv7A/15.pdf – стр. 140.

Там пише, че предимство на дървените конструкции е по-ниска себестойност между 10 и 30 %. Тъй като подобни твърдения се срещат и в други сайтове за дървени къщи, нека балансирано да приемем,че сухото /дървено/ строителство е средно 20% по-евтино от монолитното. Монолитното грубо строителство се установи, че е в диапазон от 55 000 до 65 000.

Тоест нека от максималната сума за монолитно груб строеж - 65 000 лева да извадим 20% . Получаваме 52 000 лева

2. Нека приемем обичайната надбавка за пазарлък между 10 и 30%. За да са щастливи и купувачът и продавачът, нека балансираме приемливата за сделка цена в средата на диапазона на надбавката – тоест 20%.

Тоест вадим от 52 000 лева още 20% и получаваме 42 000 лева. Това число кореспондира и с приемливата за монолитно строителство по цени на Бекяров и Йордан Сечков цена около 55 000 лева (307 м2, умножени по 90eur/m2, където 95м2 са основи с първа плоча + 77 м2 втора плоча + 135 м2 покрив = 307 м2)

Тази приемлива за договаряне цена от 42 000 лева е ЗА ГРУБ СТРОЕЖ сухо строителство с много БЕЗ, съгласно информация от persival от 11-04-2011 - 17:46:13:

В офертите, които получих, бяха описани строителните и монтажни работи, съгласно предоставените чертежи, както следва (грубо изброяване, без детайли):

1. Изкопни работи, вкл. обратен насип с трамбоване;
2. Кофражни, армировъчни и бетонови работи, вкл. армирани бетонови настилки (в т. ч. външни тераси и стълби), вкл. полагане на тръби за водопровод и канализация в основите;
3. Изграждане на комин (без изолации и обшивки);
4. Хидроизолация на основите (без топлоизолация);
5. Изработка, доставка и монтаж на панели – дървена конструкция, с пълнеж от минерална вата, за стени – външни и вътрешни;
6. Изработка, доставка и монтаж на междуетажно покритие (гредоред), вкл. обшивка отгоре, но без междуетажната изолация от мин. вата, и без окачени тавани;
7. Изработка, доставка и монтаж на дървени покривни конструкции, вкл. обшивка отгоре, но без топлоизолация, и без окачени тавани;
8. Хидроизолация на покривите, и покритие с битумни керемиди, вкл. окомплектовка с необходимите детайли по била, стрехи, фронтони, около комина (вкл. обзиждане с тухли над нивото на тавана), и т. н.;
9. Олуци, в т. ч. необходимата окомплектовка, но без водосточни тръби.

Най грубо казано, за да става въпрос за изпълнение "до ключ", е необходимо приблизително следното:

1. Монтаж на външна дограма (прозорци, витрини, входна врата). Не съм я избрал още;

2. Изработка на външна изолация от експандиран полистирен (EPS), също и полагане на лепилен слой върху стъклофибърна мрежа, и декоративна мазилка. Това се отнася и за топлоизолация по основите (от XPS), както и цокълна обработка (може би от камък, не съм решил още);

3. Монтаж на вътрешни инсталации – електрическа, водопроводна и канализационна – включително изолация на тръбите, с арматура, до тапи (съответно – табла и конзоли); Изпълнение на мълниезащитна инсталация по проект;

4. Монтаж на вътрешни обшивки от гипсокартон върху скари, вкл. пълна обработка на фугите и снадките;

5. Монтаж на изолационен материал отдолу на гредореда и покривната конструкция, в т. ч. пароизолация, и обшивки от гипсокартон върху скари, пак с пълна обработка на фугите и снадките;

6. Доставка и монтаж на дървена стълба, в т. ч. парапети, и затваряне отдолу с гипсокартон;

7. Изпълнение на отводняването – водосточни тръби, в т. ч. и отмостка около сградата;

8. Изработка, доставка и монтаж на дървени парапети за терасите;

9. Полагане на настилки и облицовки, в т. ч. и в санитарните помещения;

10. Нанасяне на бои, лакове и пр. по стени, дървени елементи, и т. н.;

11. Доставка и монтаж на санитарни прибори и водочерпна арматура – по проект;

12. Окомплектовка на електрическата инсталация - доставка и монтаж на ключове, контакти, осветителни тела, и пр.”


По мое скромно мнение, доста БЕЗ има в тази „приемлива за сделка” цена от 42 000 лева на този груб, груб, груб, много груб строеж сухо строителство.

Колко лева трябва да се добавят още, за да се предаде обекта „до ключ”? Оферентите ли ще се произнесат, или съфорумците personall или nikoloff ?

Моля г-н Толев, който се изцепи че за къща с конструкция от 120 дървени колони може да вземе до 120 000 лева, да не бърза да се изцепва пак, както и по въпроса и с авторските права …Редактиран 9 път(и).Последна редакция на 2011-04-18 17:08 от panelov.
Re: Иска ли някой да даде оферта за строеж на тази къща?
18-04-2011 - 16:46:51
avatar
[www.saw-trade.com]*
Такъв е пазара .*huh*
В магазина има и сирене от 3 лв. и 80 ст.
Вие такова ли обичате?Редактиран 1 път(и).Последна редакция на 2011-04-18 16:52 от diogen.
Съжаляваме, само регистрирани потребители могат да публикуват в този форум.

Натиснете тук за вход