Dnes Bloombergtv.bg Investor Gol Automedia Tialoto Az-Jenata Az-deteto Teenproblem Puls Imoti.net Rabota Start Blog Aha Snimka
imoti net - порталът за недвижими имоти
 


Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Търся кой да ми предвижи документите - 5-та кат

Публикувано от thefog 
Търся кой да ми предвижи документите - 5-та кат
04-02-2009 - 11:48:56
Здравейте,
Интересувам се кой може да извърши услугата по въвеждане в експлоатациа на строежи 5 та категориа - еднодамилна жилищна сграда. *huh*
Строежа се намира в София започнат 2006 с рарешение за строителство и е завършен (къщата е обитаема от година) присъединена към Електро и ВиК.
Съответно има всички сагласувания , има заверки на различните етапи на строителство и издадено удостоверение за завършен груб строеж.
Доколкото разбрах издаването на разрешениеза ползване (въвеждане в експлоатация) не се издава вече в общините а централно от служба ДАГ към Столична община на Сердика 5 и ми трябва съдействие - някой да се наеме да провери има ли някакви липсващи документи свързани с етапите на стрителството (да се набавят ако е нужно) и да доведе нещата до край - въвеждане в експлоатация (акт16)
Дайте препоръка за фирма или лице което се занимава с подобна дейност, може би стройтелен надзор или и аз не знам ?*sos*
Благодаря ви предварително

*bow*
Re: Търся кой да ми предвижи документите - 5-та кат
04-02-2009 - 13:29:59
Сега са го прекръстили на УВЕ - удостоверение за въвеждане в експлоатация .
Ще говоря с моите хора в ДАГ и ще ти пиша на лични . Можеш да пишеш и на Partzalev на лични и го попитай също !
Трябват ти три комплекта от проекта също така , копия но с печатите положени и върху трите комплекта !Редактиран 1 път(и).Последна редакция на 2009-02-04 13:33 от MB2316.
Re: Търся кой да ми предвижи документите - 5-та кат
04-02-2009 - 13:43:39
Защо три?Два са в клиента,третия остава в общината при започването още.Говорим за подпечатаните.
Re: Търся кой да ми предвижи документите - 5-та кат
04-02-2009 - 13:46:28
Общо три са , нали !? smiling smiley
Re: Търся кой да ми предвижи документите - 5-та кат
04-02-2009 - 14:32:22
Абе не знам за трите комплекта , те ми трябваха в общината за издаването на удостоверението за завършен груб строеж АКТ14
Порових се и ето това трябва за пред ДАГ.

нужни са ви следните документи:
1.Заявление по образец (за регистриране на изпълнен строеж и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация – чл. 177 от ЗУТ);
2. Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
3.Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен
от лиценз за упражняване на дейността (задължителен за строежи IV категория);
4.Разрешение за строеж (акт за узаконяване);
5.Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива (чл. 159 от ЗУТ);
6.Заверена заповедна книга;
7.Акт образец 14 за приемане на конструкцията (Наредба N 3/2006 г.);
8.Констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на
строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;
9.Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
10.Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.
175, ал. 5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
11.Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на
техническата инфраструктура;
12. Нотариално заверено пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник);
13. Технически паспорт на строежа;
12.Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа;
Услугата се извършва от Дирекция "Контрол по строителството". Заявление можете да получите от деловодството на Дирекция "Архитектура и Градоустройство".

Като гледам колко неща се искат и ми става лошо дори и да имам всичките тези документи пак ще брадясам докато ги окомплектовам и внеса в ДАГ , та за това търся някой да се занимава с тази задача.
Re: Търся кой да ми предвижи документите - 5-та кат
05-02-2009 - 12:17:18
И аз стигнах до там, нали есента измазах...надзорника сега иска да оборудваме главното и етажните табла в къщата, да сложа контактите, да сложа мачтата на гръмоотвода и да приключа с вертикалната планировка. Водата каналите и септичната яма са готови отдавна. Имам договори с ВИК и ЧЕЗ, протокола за електрото обеща да ми издаде фирмата, която ми прави ел и гръмоотводната инсталации - оказа се, че те са освен изпълнител и сертифициращи, иначе бележка от ВИК за съответствие на изградената от тях самите връзка имам отдавна.
Парното - котела и тръбите към него не едовършено - няма котел и не са пробвани тръбите, но надзорника казва, че това не е необходимо, още повече, че е проектирано нафтово стопанство, а нямам желание изобщо да правя такова...
Само самото котелно оборудвахме с железни врати отварящи се навън по наредбата.
%-та категория е и нашият строяеж, но взех един чичка да се занимава с документите, дали ще свърши работа и за въвеждане в експолатация не зная, до сега ги гонеше стриктно за всички там протоколи и актове...Ако нещо се закучи и аз ще търся.
Макар че, чисто икономически нямам зор да почвам да плащам данъци, ама нали все пак има срокове, разрешението за строяж е от декември 2005, а протокола за линия и ниво - от март 2006....
A40
Re: Търся кой да ми предвижи документите - 5-та кат
05-02-2009 - 15:19:43
2. Какви са последствията за строеж, който е въведен в експлоатация без да е приет по установения ред?
Не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177 ЗУТ. range">Компетентния орган по чл.177 ЗУТ е Началника на ДНСК (РДНСК) за строежите от 1, 2 и 3 категория и главния архитект на Общината (Района) за строежите от 4 и 5 категория. Категорията на строежа се определя съгласно Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи
A40
Re: Търся кой да ми предвижи документите - 5-та кат
05-02-2009 - 15:23:44
това открих,иначе и аз съм на същия хал,но строителната фирма ме свърза с някаква агенция,която оформя документацията и се занимава с изваждане на акт 15 и удостоверение за въвеждане в експлоатация.доколкото разбрах пак тази агенция ми е придвижвала долументите и по време на строежа до акт 14(такава ми беше уговорката със строителната фирма-да ми дадат удостоверение за 63% от общината)
A40
Re: Търся кой да ми предвижи документите - 5-та кат
05-02-2009 - 15:38:27


№ 90-04-990/05.08.2003 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Във връзка с влезлия в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИД ЗУТ) (обн.ДВ, бр.65/2003г.) и прилагане на чл.177, ал.1 и 3 ЗУТ, относно регистриране въвеждането на строежите в експлоатация и издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория, на основание §18, ал.1 от Заключителните разпоредби (ЗР) на ЗУТ одобрявам образци на искане, регистър и удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория и на основание §30 от ЗР на ЗУТ давам следните указания:

І.След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, възложителят регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането в експлоатация на строежите от четвърта категория, като задължително представя следните документи:

писмено искане от възложителя или упълномощено от него лице;
документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат:
а) разрешение за строеж (акт за узаконяване);
б) протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
в) заверена заповедна книга;
г) акт обр.14 за приемане на конструкцията;
д) констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане
на строежа с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения.
е) документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите.
ж) документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима.
договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
ІІ. След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, възложителят регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането в експлоатация на строежите от пета категория, като представя документите, описани в точки 1,2 и 4 и приложенията към точка 3.

Главният архитект на общината (района) може да изисква и представяне на допълнителни документи, предвидени в закон, съобразно спецификата на строежа.

В седемдневен срок от постъпване на искането, главният архитект на общината (района) извършва проверка на окомплектоваността на горепосочените документи, оглед на строежа и регистрира въвеждането на строежа в експлоатация и издава удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Главният архитект на общината (района) прави мотивиран отказ от регистриране въвеждането на строежа в експлоатация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация в следните случаи:

при изпълнени работи в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и незавършени работи;
при неспазени изисквания за строежа, посочени в чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ.
при липса на документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
при неизвършени мероприятия, предвидени в част "Вертикална планировка" по одобрения проект;
при непремахнати съществуващи сгради и постройки, които не са включени в режима на застрояване.
при незавършени фасади на сградите и постройките съобразно одобрения инвестиционен проект.
когато не е упражняван строителен надзор в случаите, когато това е задължително, или е упражняван от лице без необходимото по закон лицензиране.
Издаденото удостоверение за въвеждане в експлоатация се връчва лично на възложителя или на упълномощено от него лице.

Настоящите указания да се сведат от областните управители до знанието на кметовете и главните архитекти на общини (райони) за сведение и изпълнение и на ДНСК за сведение.

Приложение: образци на искане, регистър и удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория

Министър: ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ


Re: Търся кой да ми предвижи документите - 5-та кат
05-02-2009 - 23:22:47
Виждам, че има доста компетентни хора тук,
та искам да попитам:
в коя наредба точно се определяше,
че таблото с електромера трябва да е разположено
на границата на имота?
Благодаря!
Съжаляваме, само регистрирани потребители могат да публикуват в този форум.

Натиснете тук за вход