Dnes Bloombergtv.bg Investor Gol Automedia Tialoto Az-Jenata Az-deteto Teenproblem Puls Imoti.net Rabota Start Blog Aha Snimka
imoti net - порталът за недвижими имоти
 


Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Агенции, Брокери, Портали

Публикувано от Анонимен потребител 
Анонимен потребител
Агенции, Брокери, Портали
02-03-2007 - 10:51:24
Днеска реших да проверя как вървят апартаментите и реших да прозвъня няколко обяви:

И така - звъня на ИЗИДА
За тази обява
[www.imoti.net]

- Добър ден
- Добър ден
- Интересува ме тази обява ......
- О-о-о-о ама то там тристайните се разпродадоха, има само двустайни и са на други цени
- А за тази обява какво е положението
[www.imoti.net]
- Ами тя тази не е моя
- ????????????????
- Коя я води
- Таслакова
- Момент да ви прехвърля
.........................
- Добър ден
- Добър ден
- Интересува ме .......
- Ама тя не е актуална. Къде я четете?
- имоти.нет
- Ами явно съм забравила да я изтрия от другия компютър
- ???????????????????????
- ще я оправя
- А може ли да ми кажете нещо за
[www.imoti.net]
- Чия е офертата
- На Вълчовски
- Ами той в момента е на оглед. Да ви дам мобилния ако искате?
- Може ли да ми кажете поне дали е актуална?
- Не знам. Аз отговарям само за моите оферти
- ????????????????????
- Дочуване
- Дочуване

След това звъня на Арина за
[www.imoti.net]
- Добър ден
- Добър ден
- Интересува ме тази обява ......
- О-о-о-о ама то това е продадено
- Как така е продадено като актуалността е 02-03-2007
- Ами те ги обновяват накуп
- ?????????????????????????????????????????
- Дочуване
- Дочуване

Продължаваме с Еделвайс и
[www.imoti.net]
- Добър ден
- Добър ден
- Интересува ме тази обява ......
- Ами цените вече не са тези
- ??????????????????????
- Дочуване
- Дочуване

Продължаваме с Дом от зора и
[www.imoti.net]
- Добър ден
- Добър ден
- Интересува ме тази обява ......
- О-о-о-о ама то това е продадено
- Как така продадено като актуалността му е 01-03-2007
- ........................ (мълчание). то последното там беше едно на 9-ти етаж
- Как на 9-ти, аз чета 2-ри
- Нали ви казвам, вече няма
- ????????????????????????
- Дочуване
- Дочуване


След всички тези разговори естествено възникват следните въпроси:
1) Какво представлява една АНИ? Ами според тазсутрешния ми опит с ИЗИДА излиза, че това е механичен сбор от брокери, които отговарят на един и същ телефон. Как може да не могат да ми кажат дали определена оферта е актуална или не? Тези хора изобщо имат ли обща база с офертите си, или всеки брокер си ги кътка?
2) За какво служат порталите за имоти? Според Арина това явно е "кошче за душевни отпадъци", в което от време на време се изхвърлят някакви оферти
3) Поддържат ли се офертите в порталите за имоти? Ами явно за Еделвайс и Дом от зора това, че цената се е сменила или етажа е друг няма голямо значение. Дом от зора и те явно обновяват на куп.
4) Има ли смисъл в един портал за имоти да има 181388 оферти? Аз от 6 оферти, за които се обядих, за 5 получих отговор - не е актуална, а последната беше със статус - неизвестен.

P.S.
Въпрос към sofianec - представяш ли си какъв "купон" ще настане ако някой вземе да вкарва по 100 наведнъж с bulk upload?
Отсега нататък смятам всеки дето тука се представя за брокер "професионалист" да го питам в коя агенция работи и да сложа разговора проведен с агенцията за конкретни оферти - ще пиша и добре да е минал разговора и зле.
Re: Агенции, Брокери, Портали
02-03-2007 - 11:03:08
Поздравления, Тинки, крайно време беше някой да го цитира, иначе само се джафкаме тук с тоя и оня под псевдоним..
Това е пътят да се създаде пазар, както стана в доста други отрасли, а не можещите и работещите да страдат заради некадърните.
И то в най-големия портал за НИ.
Защото липсата на информация е една от основните причини за неработещия пазар.
Само така!
Re: Агенции, Брокери, Портали
02-03-2007 - 11:05:15
Тинки Уинки,

този ад го преживява всеки решил да търси имот и самоте брокери, но по техни причини (зарибяване) го поддържат.

Според мене, ако отделим време и с помощ на опитни юристи, на тези агенции може да се докаже, че така нарушват законите, например за подвеждаща реклама.

Като ми остане повече време, но няма да е скоро, ще се опитам да поработя по въпроса.
Re: Агенции, Брокери, Портали
02-03-2007 - 11:15:42
Хора,

трябва да се събудим и да си търсим правата и по законов ред.


цитат от закона за защита на потребителите:
Глава трета.
ЗАБЛУЖДАВАЩА, НЕПОЧТЕНА И СРАВНИТЕЛНА РЕКЛАМА
Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 32. Разпоредбите на тази глава имат за цел да защитят потребителите и лицата, които упражняват търговска, производствена и занаятчийска дейност или свободна професия, както и обществения интерес, от заблуждаваща и непочтена реклама и последиците от нея и да определят условията, при които сравнителната реклама е разрешена.Чл. 33. (1) Реклама е всяко съобщение във връзка с търговия, занаят или професия, което има за цел да насърчи реализацията на стоки или услуги, включително на недвижими имоти, права и задължения.
(2) Забраняват се заблуждаващата или непочтената реклама, както и неразрешената сравнителна реклама.
Чл. 34. (1) Рекламодателят и рекламната агенция, изготвила рекламата, носят отговорност за заблуждаваща или непочтена реклама и за неразрешена сравнителна реклама.
(2) Всяко физическо или юридическо лице, което има правен интерес, може да поиска писмено от Комисията за защита на потребителите да забрани реклама, която смята за заблуждаваща или непочтена, или неразрешена сравнителна реклама.

(3) Комисията за защита на потребителите се произнася по направеното искане и уведомява лицето по реда на чл. 180.
Чл. 35. (1) Когато установи, че рекламата е заблуждаваща, непочтена или неразрешена сравнителна реклама, председателят на Комисията за защита на потребителите издава заповед, с която:
1. забранява разпространението на рекламата, преди да е станала публично достояние, когато рекламата не е разпространена още, но разпространението й е предстоящо и неизбежно;

2. спира разпространението на рекламата.

(2) Председателят на Комисията за защита на потребителите може да задължи рекламодателя да докаже съдържащите се в рекламата твърдения, а при сравнителна реклама - да разпореди представянето на доказателствата да се извърши в определен от него кратък срок.

(3) Председателят на Комисията за защита на потребителите може да разпореди на рекламодателя и/или рекламната агенция да огласи за своя сметка и по подходящ начин заповедта по ал. 1 или част от нея, както и съответната коригирана реклама.

(4) Председателят на Комисията за защита на потребителите предприема мерките по ал. 1 - 3 служебно или по повод направено искане по чл. 34, ал. 2.
Чл. 36. (1) В заповедта на председателя на Комисията за защита на потребителите задължително се посочват основанието и мотивите за забрана или спиране на разпространението на рекламата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Обжалването на заповедта не спира изпълнението й, освен ако съдът разпореди друго.Чл. 37. Заповедта по чл. 35, ал. 1 не е пречка за предявяване на иск пред съда по реда на глава девета, раздел III за преустановяване или за забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите, или на иск за обезщетяване на вредите от заблуждаваща, непочтена или неразрешена сравнителна реклама.


Раздел II.
Заблуждаваща реклама
Чл. 38. (1) Заблуждаваща е всяка реклама, която по какъвто и да е начин, включително по начина на нейното представяне, подвежда или може да подведе лицата, до които е адресирана или достига, и поради това може да повлияе на тяхното икономическо поведение или по тези причини нанася или може да нанесе вреди на конкурент.
(2) За да се прецени дали една реклама е заблуждаваща, трябва да се имат предвид всички нейни страни, включително:

1. характеристиките на стоките и услугите като: наличност, вид, изработка, състав, начин и дата на производство на стоките или изпълнение на услугите, годност за употреба, начини за употреба, количество, географски и търговски произход, резултати, които могат да се очакват от тяхната употреба, резултати и съществени характеристики от изпитванията или извършените проби върху стоките или услугите;

2. цената или начинът на формирането й и условията за доставка на стоките и изпълнение на услугите;

3. данни за рекламодателя или рекламиращия, като: име или фирма; адрес или седалище; адрес на управление; имущество; права върху индустриална и интелектуална собственост; получени награди или отличия.


Re: Агенции, Брокери, Портали
02-03-2007 - 11:21:21
Не можах да подчертая в червено интересните места, затова ги цитирам

Чл. 33. (1) Реклама е всяко съобщение във връзка с търговия, занаят или професия, което има за цел да насърчи реализацията на стоки или услуги, включително на недвижими имоти, ......
2) Забраняват се заблуждаващата или непочтената реклама, както и неразрешената сравнителна реклама.


Чл. 34. (1) Рекламодателят и рекламната агенция, изготвила рекламата, носят отговорност за заблуждаваща или непочтена реклама и за неразрешена сравнителна реклама.
(2) Всяко физическо или юридическо лице, което има правен интерес, може да поиска писмено от Комисията за защита на потребителите да забрани реклама, която смята за заблуждаваща или непочтена...........

Чл. 35. (1) Когато установи, че рекламата е заблуждаваща, непочтена или неразрешена сравнителна реклама, председателят на Комисията за защита на потребителите издава заповед, с която:
..........
2. спира разпространението на рекламата.

(2) Председателят на Комисията за защита на потребителите може да задължи рекламодателя да докаже съдържащите се в рекламата твърдения,

Чл. 37. Заповедта по чл. 35, ал. 1 не е пречка за предявяване на иск пред съда по реда на глава девета, раздел III за преустановяване или за забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите,


Май трябва да се обърнем към КЗП за да тълкува следните неща:
1. Има ли право АНИ да публикува обява за продажба/наем без договор със собственика. Без такъв договор всяка публикация е подвеждаща.

Извитнете, но ще продължа друг път
Лека работа
Re: Агенции, Брокери, Портали
02-03-2007 - 11:31:48
Биборана, това, което се изредила е много добре и е чудесно хората да търсят правата си. Само че адм.-наказателните мерки тук са предимно Заповед за спиране на реклама или предявяване на иск, в краен случай. Аз не съм чела Закона за защита на потребителите, но важни са и санкциите, които предвижда закона. Аз не смятам, че човек ще си потърси правата само и само да спрат рекламата/ която е заблуждаваща, неверна и т.н./ на някой недобросъвестен търговец. Съжалявам, не мисля, че човек ще си губи времето, а в някои случаи и парите/ пр. за адвокат и съд.разноски/ без да знае към какво се стреми.
Re: Агенции, Брокери, Портали
02-03-2007 - 11:38:51
global,

на мене ми е хоби да търся групови права, без да се набивам на очи, до сега имам 1-2 успеха. (последния бе с БТК миналата година)

За съжаление не ми остава време да всичко, което искам да направя
Принципът е -пиша обисновани писма, които пращам, където трябва, както би казал Едисон, знам, кои лостчета да натисна, за да постигна напредък.

Заблуждаваща реклама за НИ е номер 3 в моя списък, преди нея има още 2-ма монополисти и вероятно скоро няма да стигна до нея.

Но няма невъзможни неща.

Re: Агенции, Брокери, Портали
02-03-2007 - 11:44:22
Ще ти стискам палци. Ако мога да ти помогна, ще го направя. Мисля, че в случая трябва да се мисли за законодателна промяна. Но не съм чела Закона. Може да има и други предвидени вмешателства, които имат смисъл.
Re: Агенции, Брокери, Портали
05-03-2007 - 12:26:11
аз 2 пъти съм търсил сериозно разни неща и двата пъти не попаднах на истинска обява в имоти.нет :-) но пък форумът е супер.

под не попаднах на истинска обява, разбирай нещо като твоя експеримент, само че наистина - примерно 6-7 обаждания, 6-7 несъответствия. 2-3 обаждания в имот бг, също бяха неактуални. Въобще, работа ми свършиха самите агенции, но тези сайтове са като рибарник. Публикуват ти разни работи, за да се обадиш по тел на агенцията и от там почват да ти звънят, ако се появи нещо ново.
Re: Агенции, Брокери, Портали
22-03-2007 - 22:55:28
Не мога да разбера само едно нещо-типично супер много се подкрепяте в оплюването на АНИ, ама направо нямате равни :} . Но всеки един от вас, не знам на какъв принцип си подбирате да контактувате с АНИ, които ОТКРОВЕННО и според мен нямат място в този бизнес.Ако наистина си сериозен клиент имаш определено търсене-ами вземи провери кои са най-големите агенции с препоръки и се насочи към тях.Аз работя в този бранш и съм съгласна, че е безумно досадно да звъннеш по оферта и отсреща да не знаят за какво става въпрос.
Съжаляваме, само регистрирани потребители могат да публикуват в този форум.

Натиснете тук за вход